Najčešći uzroci nastanka zadebljanih noktiju su:

  1. Gljivična infekcija nokta
  2. Psorijaza
  3. Dugotrajni pritisak usljed nošenja neadekvatne obuće
  4. Oštećenje cirkulacije
  5.  Trauma
  1. Gljivična infekcija je najčešći uzrok zadebljanja nokatne ploče

Kod gljivične infekcije nokta osim zadebljanja nokatne ploče, dolazi i do promjene boje nokatne ploče koja se mijenja  u žutu ili smeđu.

Gljivična infekcija se dokazuje mikološkom analizom-uzimanjem materijala ispod promijenjenog nokta, a ponekad i same nokatne ploče.

Liječenje se uz stanjivanje nokatne ploče provodi primjenom protugljivičnih sredstava čiji izbor ovisi o vrsti gljive koju smo dobili u nalazu mikološke analize.

2. Uz karakteristične promjene nokatne ploče kod psorijaze (punktiformne promjene i pojavu uljnih mrlja), zadebljanje nokatne ploče i promjena boje se vrlo često vide u praksi. Liječenje je kompleksno. Sastoji se u lokalnoj primjeni antipsorijatika na prethodno stanjenu nokatnu ploču.

3. Dugotrajni pritisak usljed nošenja neadekvatne obuće može biti jedan od uzroka nastanka zadebljanja nokatne ploče. U liječenju je najvažnije otkriti uzrok, pronaći adekvatnu obuću i kombiniranom terapijom: stanjivanje nokatne ploče uz primjenu regenerativnih preparata za rast nokatne ploče potaknuti rast zdravog nokta.

4. Oštećenje cirkulacije u starijoj životnoj dobi, posebice kod osoba koji boluju od šećerne bolesti i kod pušača, zbog smanjenog dotoka hranjivih tvari u nokatnu ploču, može dovesti do zadebljanja nokatne ploče. Liječenje se sastoji iz pronalaženja uzroka i timskog pristupa rješavanju problema cirkulacije s jedne strane i liječenja nokatne ploče s druge strane.

5. Trauma – udarac ili pad nekog predmeta na nokat, također može uzrokovati zadebljanje noktiju. Često se vidi u sportaša (nogometaša, planinara) kao posljedica ponavljane traume.

Liječenje zadebljanih noktiju

Liječenje ovisi o  uzrocima nastanka zadebljanja nokatne ploče koje je potrebno definirati i, shodno tome, liječiti.

U sklopu liječenja bitno je educirati pacijente o pravilnoj njezi zadebljanih noktiju, kao i načinu odabira adekvatne obuće i čarapa.

Kako bi se ubrzao proces liječenja, preporučaju se redoviti odlasci na  podološke tretmane.