Trihoskopija je nova metoda dijagnostike bolesti vlasišta.

Koristi se za promatranje kako cijelog vlasišta tako i pojedinih njegovih dijelova.

Trihohoskopija se primjenjuje u  dijagnostici abnormalnosti dlake i bolesti samog vlasišta.

Suha trihoskopija  namijenjena je proučavanju problematike same vlasi, dok se trihoskopija uz primjenu alkoholne tekućine  koristi za promatranje krvnih žila i pigmentiranih  struktura.

Koje su prednosti trihoskopije?

Koristeći dodatno svjetlo i uvećanje do više od 300 puta, moguće je vidjeti vrlo sitne, golom oku nevidljive detalje koji će nam omogućiti  rano postavljanje ispravne dijagnoze,  te u većini spornih slučajeva nije potrebno raditi  biopsiju i patohistološka analizu.

Trihoskopijom se mogu sa visokom stopom  sigurnosti međusobno razlikovati bolesti poput psorijaze, seborejičkog dermatitisa,  gljivične infekcije vlasišta, androgenetske alopecije, lihen planopilaris, frontalne fibrozirajuće alopecije, folikultis decalvans, diskoidni lupus….

Uz veliku prednost koju nam nudi u dijagnostici, trihoskopija sa fotodokumentacijom  je neprocijenjivo korisna u praćenju tijeka liječenja bolesti.