Dijabetičko stopalo

Dijabetičko stopalo

Dijabetičko stopalo je jedna od mogućih komplikacija šećerne bolesti.

Šećerna bolest je klinički sindrom nastao interakcijom genetske predispozicije i utjecaja okoline (stil života, stres, prehrana…); klinički karakteriziran učestalim mokrenjem, pojačanom žeđi, svrbežom i sklonošću gljivičnim i bakterijskim infekcijama.

Opširnije