Kod sumnje na gljivičnu infekciju, potrebno je napraviti mikološku analizu.

Mikološka analiza je dijagnostička procedura neophodna za dokazivanje i praćenje tijeka liječenja gljivične infekcije kože, kose i noktiju.

Temelji se na analizi uzorka promijenjene kože, kose ili nokta.

Uzeti materijal se pregledava direktnom mikroskopijom; nakon čega se kultivira.

Direktna mikroskopija je orijentacijska dijagnostička procedura koja se izvodi odmah nakon uzimanja uzorka: uzorak se tretira sa 20%KOH kako bi se mikroskopski ustanovilo postojanje gljivičnih elemenata-hifa ili spora. Njome ne možemo identificirati specifičnog uzročnika.

Kultura gljiva se provodi s ciljem otkrivanja uzročnika. Uzeti uzorak se nasađuje na dvije vrste hranjivih podloga: jednu sa cikloheksamidom za dijagnosticiranje dermatofita i drugu bez cikloheksamida  (Sabouraud glukozni agar) za izoliranje kvasaca i ne-dermatofitnih plijesni.

Kultiviranje se odvija na sobnoj temperaturi i traje 2 tjedna.

Wood lampa ima bitnu ulogu u dijagnostici pojedinih gljivičnih oboljenja. Koristeći dugovalno UV svjetlo u tamnoj prostoriji nakon obasjavanja kože dolazi do promjene boje u narančastu kod P.versicolor; odnosno u zelenu kod gljivične infekcije vlasišta.

Priprema pacijenta za mikološku analizu noktiju

Preporučljivo je 3-4 dana prije uzimanja materijala za mikološku analizu ne tretirati zahvaćene dijelove tijela (kožu, nokte, vlasište) ni sa čime, ne lakirati nokte i ne uklanjati sadržaj ispod nokatne ploče.

Kada uzimamo mikološku analizu, moramo je uzeti na pravilan način kako bi nalaz bio vjerodostojan.

Potrebno je isključiti sve čimbenike koji mogu utjecati na sam nalaz.

Ukoliko je pacijent tretirao nokte sa bilo kojom vrstom terapije (antimikotičnom, alternativnom…), nalaz može biti LAŽNO NEGATIVAN.

 

Kako se uzima mikološka analiza?

  • Mikološka analiza noktiju se uzima posebnim instrumentom-sondom.

Uzima se uzorak ispod nokatne ploče na granici zdravog i bolesnog dijela nokta.

Uzimanje uzorka nije bolno, ali može biti nelagodno.

  • Mikološka analiza kože se uzima skalpelom. Nježnim povlačenjem dobivaju se ljuske promijenjene kože koje se potom šalju u laboratorij. Uzimanje uzorka nije bolno.
  • Mikološka analiza vlasišta se uzima specifičnom pincetom i podrazumijeva uzimanje nekoliko korijena vlasi iz zahvaćenog dijela vlasišta.

Zašto je mikološka analiza bitna?

Mikološka analiza je bitna jer se može identificirati vrsta gljivične infekcije i propisati ciljana terapija.