KK.03.2.2.06.0079

Nositelj projekta: POLIKLINKA MANOLA Ukupna vrijednost projekta: 337.576,11 Eura

EU udio u financiranju projekta: 333.601,84 Eura

Razdoblje provedbe projekta: 09. kolovoza 2020. – 09. siječnja 2023.

POLIKLINIKA MANOLA je početkom siječnja 2023. godine, uspješno završila s provedbom projekta “Komercijalizacija usluge Medicinske podologije Manola s integriranim pristupom rješavanja problema sropala i noktiju“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Inovacije u S3 područjima“ te je podlijegao propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt su činile sljedeće aktivnosti:

  • Inovacija poslovnih procesa u svrhu komercijalizacije inovativne usluge;
  • Inovacija organizacije poslovanja Poliklinike Manola u svrhu komercijalizacije inovativne usluge;
  • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s projektom;
  • Upravljanje projektom;
  • Promidžba i vidljivost.

 

Uspješno je ostvaren cilj projekta komercijalizacija inovativne usluge “Medicinska podologije Manola” s integriranim pristupom rješavanja problema stopala i noktiju, a strategija komercijalizacije na ciljano međunarodno tržište je realizirano u dva segmenta i to kao pružanje usluge medicinske podologije pacijentima s problemima stopala ili notkiju kod samog Prijavitelja te nova usluga edukacije drugih zdravstvenih djelatnika i liječnika o postupcima liječenja pomoću nove metode medicinske podologije. Predmetnim projektom poslovanje i organizacija Prijavitelja se prilagodila, odnosno komercijalizirana je inovativna usluga što će u konačnici doprinijeti povećanju prihoda i novom zapošljavanju.

Postizanjem navedenog cilja, projekt je izravno doprinio ostvarenju sljedećih pokazatelja:

  • Rast prihoda od prodaje;
  • Zapošljavanje novih djelatnika;
  • Unaprijeđenje poslovnih procesa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost POLIKLINIKE MANOLA.