Za razliku od 12 kanalnog EKG-a kojim se snima električna aktivnost srca u kratkom periodu od svega nekoliko sekundi, holter EKG-a daje duži i precizniji uvid u električnu aktivnost srca kroz najmanje 24 sata.

Holter EKG-a najčešće se koristi u svrhu dijagnostike poremećaja srčanog ritma i smetnji provođenja (simptomatskih i nesimptomatskih) ili kod simptoma kao što su omaglice, vrtoglavice ili gubitak svijesti, a za koje postoji sumnja da su uzrokovane poremećajima srčanog ritma – aritmijama. Holter EKG-a se često koristi pri pojavi palpitacija – neugodnog osjećaja ubrzanog i pravilnog ili nepravilnog rada srca, a može se koristiti i procjeni ishemijske bolesti srca uslijed nejasnih bolova u prsištu.

Holter EKG omogućava praćenje srčanog ritma pacijenta u njegovoj svakodnevnoj rutini. Holter možete nesmetano nositi  na poslu, kod kuće, uslijed treninga ili u svim onim aktivnostima u kojima primjećujete pojavu simptoma nepravilnog srčanog rada.

U tu svrhu koristi se mali uređaj veličine mobitela, napajan malom baterijom, koji 24 sata preko samoljepljivih EKG elektrodi smještenih na prsnom košu pacijenta, snima kontinuirano EKG zapis i pohranjuje na memoriju uređaja. Memoriju nakon toga posebnim računalnim programom očitava stručno medicinsko osoblje. Holter također bilježi vrijeme zapisa, stoga je iznimno bitno da pacijent u toku snimanja vodi kronološki dnevnik aktivnosti i eventualnih simptoma kako bi medicinsko osoblje imalo dodatni uvid  u korelaciju simptoma i aritmije.

Tipični nalaz holter EKG-a sadrži:

 • Ukupni broj srčanih otkucaja
 • Prosječni broj srčanih otkucaja
 • Minimalnu i maksimalnu frekevenciju u toku snimanja
 • Ukupni broj eventualnih ekstrasistola (preuranjenih srčanih otkucaja)
 • Epizode aritmija ukoliko su zabilježene
 • Najdulje tzv. R-R intervale ili srčane pauze
 • Promjene u ST segmentu koje bi navodile na ishemijsku bolest srca
 • Dokumentirane simptome pacijenta iz dnevnika aktivnosti ukoliko su bili prisutni
 • Pojedine važne isječke samog EKG zapisa u nekoliko srčanih odvoda

Priprema pacijenta za Holter EKG-a:

 • Kod muškaraca potrebno je depilirati prsni koš – depilaciju možete učini sami u ugodi Vašeg doma, pri tome je najbolje koristiti trimer. Budite oprezni da ne oštetite kožu.
 • Tijekom nošenja potrebno se normalno ponašati, ispunjavati uobičajene dnevne obaveze te voditi zabilješke o aktivnostima u kojima ćete opisati tegobe koje ćete eventualno osjetiti, a sve kako bi se otkrila uzročno – posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti.
 • Nakon 24 sata (po dogovoru) uređaj ćete vratiti, te će se dobiveni nalaz dati našim liječnicima na uvid.

Rezervirajte svoj termin na  naš telefon 01 4833383 ili putem maila na info@poliklinika-manola.hr.