Perioralni dermatitis

Perioralni dermatitis nastaje kao posljedica poremećene barijere kože, najčešće kod osoba atopijske dijateze, a uglavnom kod žena (u više od 90%). Može nastati kao posljedica primjene premasnih preparata za njegu kože ili zbog dugotrajne primjene kortikosteroida u obliku krema, masti ili inhalera.

Opširnije

Rosacea

Rosacea je vrlo česta bolest lica. Zahvaća uglavnom središnji dio lica: nos i obraze. Bolest je nasljedna i obilježava ju poremećena regulacija termoreaktivnih mehanizama.

Opširnije

Akne

Akne su česta kronična upalna bolest pilosebacealne jedinice kože koja se predominantno javlja u pubertetu i u adolescenciji. Zadnjih desetljeća, uslijed promjene stila života, akne se nerijetko vide i u postadolescentnoj dobi.

Opširnije